Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ...

Να η ευκαιρία που έχουν όλοι και όλες, των οποίων τα τυπικά προσόντα αμφισβητούνται, να αποδείξουν ότι οι αμφισβητίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά συκοφάντες της κακιάς ώρας.
Ας αποστομώσουν τους κακόβουλους επικριτές τους στέλνοντας στη γάτα ένα σημείωμα, όπου να αναφέρουν, ότι είναι όλες/οι πρόθυμες/οι να επιδείξουν τα πτυχία και τις περγαμηνές τους σε όποιους επιθυμούν να έχουν πληροφόρηση για το θέμα.
Η γάτα δεσμεύεται να δημοσιεύσει το σημείωμα των ενδιαφερομένων.

gatapetalomeni@gmail.com