Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

ΛΙΓΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΔΕ ΒΛΑΦΤΕΙ ...

Απ΄ όσο ξέρουμε η απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. να αποχωρήσει από την Π.Ο.Σ.Π.Ε.Ρ.Τ., κρίθηκε δικαστικά ως παράνομη. Ακόμα κρίθηκαν παράνομες και οι εκλογές που επιχείρησε να κάνει αυτός ο σύλλογος για να εκλεγούν οι εκπρόσωποί του στην ΟΜΕ ΕΡΤ. Για αυτό και σταμάτησαν εν ώρα διεξαγωγής τους. Μέχρι εδώ καλά και άγια.
Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι: Πως γίνεται ο πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. να είναι και πρόεδρος της διοικούσας της ΟΜΕ ΕΡΤ; Γιατί σφυρίζει αδιάφορα, ενώ γνωρίζει πως κατέχει (όντας μέλος του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.) τη θέση του προέδρου της ΟΜΕ ΕΡΤ παράνομα; Και αυτό θα ισχύει μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση που να λέει ότι η συμμετοχή του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. στην ΟΜΕ ΕΡΤ είναι νόμιμη (όπως θέλει να ελπίζει μαζί με τους ομοϊδεάτες του).
Προτείνω λοιπόν να παραιτηθεί είτε από μέλος του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. που σημαίνει και την αυτόματη παραίτησή του από την προεδρία του εν λόγω συλλόγου, είτε από την πρωτοκαθεδρία της ΟΜΕ ΕΡΤ.
Πρέπει ακόμα να επισημανθεί στα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. που εμπλέκονται ενεργά υπέρ της ΟΜΕ ΕΡΤ, ότι αυτή τους η δραστηριότητα είναι σε βάρος των συμφερόντων του ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ.

gatapetalomeni@gmail.com