Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΙΤΣ ΤΙΠΟΤΙΣ

Ο πρωθυπουργός της χώρας αναφερόμενος από το βήμα της βουλής στα έργα και στις ημέρες των προηγούμενων διοικήσεων της ΕΡΤ, τις κατηγόρησε για τη δημιουργία μιας προνομιούχου και έξωθεν προερχόμενης ομάδας εργαζομένων (golden boys), τα μέλη της οποίας απολάμβαναν προκλητικά υψηλούς μισθούς σε βάρος εννοείται του φορολογούμενου πολίτη και το έργο των οποίων ήταν αμφίβολης αντιστοιχίας προς τον μισθό τους. Η διοίκηση της ΕΡΤ ονόμασε αυτά τα άτομα ΠΕΘ. Δηλαδή προσωπικό ειδικών θέσεων. Ήσαν οι εκλεκτοί της διοίκησης και ταυτόχρονα τα στηρίγματά της.
Οι καιροί παρήλθαν και τα πράγματα άλλαξαν. Οι άνθρωποι όμως που συνέβαλαν τα μάλα στο σμπαράλιασμα της ΕΡΤ, παραμένουν. Και μάλιστα η παραμονή πολλών από αυτούς, αποφασίστηκε με εισηγήσεις των (προερχόμενων από το προσωπικό της ΕΡΤ), νεοτοποθετημένων προϊσταμένων. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οπαδοί μιας καινοφανούς δοξασίας, που λέγεται αναντικαταστασιμότητα και αντιμάχεται σθεναρά κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να εκπορευτεί από το ρητό «ουδείς αναντικατάστατος».
Ανάθεμά με και αν μπορώ να καταλάβω τι στο διάολο παιγνίδια παίζονται εδώ πέρα.

gatapetalomeni@gmail.com