Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΧΟΝΤΡΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΟΥ ...

Στο ΦΕΚ τεύχος τρίτο, αρ. φύλλου 82, της 26ης Μάρτη 2004 αναφέρεται:

"Με την 3171/2585/24.3.2004 απόφαση της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114Α παρ. 1 έως 6 του Κ.τ.Β ...", "... δύο (2) και έξι (6) προσωποπαγείς θέσεις στους κλάδους ΠΕ1 Διοικητικού και ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού της Βουλής αντίστοιχα και διορίζονται ως δόκιμοι στις θέσεις αυτές οι κατωτέρω ως εξής:

Α. Στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Δ΄:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
Β. Στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού
1. .…………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………..
.
.
.
6. Αριάδνη Παγκάλου του Θεοδώρου
Όλοι οι ανωτέρω θα μεταταχθούν αμέσως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τους υπαλλήλους της Βουλής Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με βάση τις κενές θέσεις των φορέων που έχουν δηλώσει (Ν.Π.Δ.Δ.) με κοινή απόφαση της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. … "
Αναρωτιέμαι: Όταν ο Πάγκαλος αποκαλεί τους δημόσιους υπάλληλους κοπρίτες, βάζει και την Αριάδνη μέσα; Τι είπατε; Αν η Αριάδνη είναι κόρη του; Εσείς τι λέτε;

gatapetalomeni@gmail.com