Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΤΑ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΜΑΣ ΕΛΛΕΙΠΑΝ ...

Έχει απόλυτο δίκιο ο κος ΓΔΔΟΥ που καλεί με ατομικές ειδοποιήσεις όσους δεν παρέλαβαν τη νέα μαγνητική κάρτα, να εξηγήσουν εντός 24 ωρών εγγράφως αυτή τους την παράλειψη.

Μεταξύ μας βέβαια τα σημειώματά του, θυμίζουν την πάλαι ποτέ κραταιά ασφάλεια που ειδοποιούσε τους πολίτες: “παρακαλούμε εντός 24 ωρών και κατά τις εργάσιμες ώρες, να παρουσιαστείτε στα γραφεία μας δι΄υπόθεσίν σας”.

Εάν όμως – λέμε αν – από τις απαντήσεις που θα λάβει, προκύψει ότι κάμποσοι από αυτούς (τους “αμελείς”) είχαν κανονικές άδειες, κάποιοι άλλοι έλειπαν σε υπηρεσιακό ταξίδι, μερικοί ήσαν ασθενείς και είχαν ειδοποιήσει την υπηρεσία κλπ, τότε τι γίνεται; Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα πρέπει ο κος γενικός να αισθανθεί ότι, αν μη τι άλλο, εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του, αφού ως εκ της θέσης του, θα έπρεπε να είχε ενημερωμένες λίστες αποδεκτών των σημειωμάτων του και να μην έστελνε τα ραβασάκια του σε όσους ήσαν δικαιολογημένα απόντες; Ή αν έστελνε, αυτά να είχαν διαφορετικό ύφος και περιεχόμενο; Και επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, προτείνω στον κύριο γενικό (αλήθεια έγινε γενικός ή είναι προσωρινός;), να γράψει ένα σημείωμα εγκαλώντας τον εαυτό του για αυτή του την αμέλεια. Και λέμε αμέλεια για να μην πούμε τίποτα χειρότερο.

Υπάρχει αντίρρηση;

gatapetalomeni@gmail.com