Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΕΕ ...

Τρεις μήνες παρήλθαν αφότου εγκαταστάθηκαν στην ΕΡΤ οι άνθρωποι της νέας διοίκησης. Οι αποφάσεις που πήραν τότε, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντί να προκαλέσουν με ξενόφερτους ειδικούς, τοποθέτησαν σε θέσεις κλειδιά, όπως στη γ. δ/νση τηλεόρασης, στη δ/νση προγράμματος και στη γ. δ/νση ειδήσεων, ανθρώπους που έμαθαν τη δουλειά τους μέσα στην ΕΡΤ και που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Φάνηκε πως ήθελαν να τερματίσουν το καθεστώς της στελέχωσης της εταιρίας με έξωθεν παντογνώστες, γεγονός που μέχρι τότε επέφερε τον παραγκωνισμό και την αποδυνάμωση του δυναμικού της ΕΡΤ.
Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχε ένας κοινά αποδεκτός και αντικειμενικός μηχανισμός αξιολόγησης του προσωπικού, που θα συνέβαλε στην καθολική και αδιαμαρτύρητη αποδοχή των επιλογών της διοίκησης και θα αποφεύγονταν τα παράπονα των δυσαρεστημένων, που θεώρησαν αυτές τις τοποθετήσεις ως μη αξιοκρατικές και μπορεί εν μέρει να είχαν δίκιο. Δυστυχώς όμως τότε δεν υπήρχε άλλος τρόπος.
Έκτοτε παρήλθε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και καμιά κίνηση προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης (ας το πούμε ένα είδος εσωτερικού ΑΣΕΠ), δεν ήρθε στο προσκήνιο. Γιατί; Τι περιμένει ο κος πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της ΕΡΤ; Είναι βέβαιο ότι για κάποιους λόγους (αδιάφορο για ποιους), θα καταστεί αναγκαία η απομάκρυνση κάποιου προϊσταμένου τμήματος ή δ/ντή ή γ. δ/ντή και η τοποθέτηση ενός νέου. Τι θα γίνει τότε; Θα γίνουν πάλι επιλογές που θα βασίζονται σε ψιθύρους διαδρόμων, σε παροτρύνσεις συνδικαλιστών, σε γνωριμίες και γενικά σε όλα αυτά που θα δημιουργήσουν πάλι ομάδες δυσαρεστημένων που θα διαμαρτύρονται για αναξιοκρατικές επιλογές της διοίκησης; Και εκτιμά η διοίκηση ότι θα είναι προς όφελος δικό της αλλά κυρίως προς όφελος της ΕΡΤ η δημιουργία τέτοιου αρνητικού κλίματος εξ αιτίας των επιλογών της που δεν θα βασίζονται σε αντικειμενικά (όπως θα έπρεπε) κριτήρια;
Πως θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα η διοίκηση; Θα προσφύγει στη βοήθεια των συνδικαλιστών (υπάρχουν πολλοί και πολύ πρόθυμοι για αυτό το ρόλο), αναβιώνοντας το τραγικό προηγούμενο της συνδιοίκησης που σημάδεψε την ΕΡΤ, σακατεύοντας κάθε έννοια αξιοκρατίας στο εργασιακό της δυναμικό; Ή θα προσφύγει (πάλι) στο χειρότερο που είναι η πρόσληψη εξωτερικών ειδημόνων, ζητώντας ταυτόχρονα από τα συνδικάτα να στηρίξουν τις επιλογές της, πέφτοντας έτσι ξανά στην παγίδα της συνδιοίκησης;
Ελπίζω ότι τίποτα από αυτά δε θα συμβεί. Προτρέπω όμως τη διοίκηση να κινηθεί τάχιστα προς την κατεύθυνση σύστασης μιας επιτροπής, που θα μελετήσει και θα εισηγηθεί την θέσπιση ενός εσωτερικού ΑΣΕΠ. Είναι η μόνη λύση για να αποφύγουμε τις όποιες άλλες βλαπτικές για την ΕΡΤ εξελίξεις.

gatapetalomeni@gmail.com