Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

ΚΑΤΙ ΗΞΕΡΕ Ο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παπαδιαμαντης και πολιτικη.
«Η αργία εγέννησε την πενίαν.
Η πενία έτεκεν την πείναν.
Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή του τέρατος τούτου".
Αλ. Παπαδιαμάντη, Οι χαλασοχώρηδες.
Και για την αντιγραφή,

gatapetalomeni@gmail.com